• Kategorie
  • Szukaj
  • Aktywna tablica 2021

Ruszyła kolejna edycja programu Aktywna Tablica!   

Skorzystaj z nami z dofinansowania i wyposaż swoja szkołę w innowacyjne sprzęty edukacyjne TIK: drukarki 3D oraz roboty i drony edukacyjne.

Szkoły mogą składać w ramach projektu Aktywna Tablica w terminie do dnia 15 maja 2021 r., a środki finansowe otrzymają do dnia 30 lipca 2021 r.

Dlaczego my? Co oferujemy?

Jako grupa Solectric od 2009 roku dostarczamy nowoczesne technologie dla edukacji na rynek niemiecki oraz polski.

Nasz zespół wybiera najciekawsze i najbardziej wartościowe produkty z całego świata i wprowadza je na rynek Polski. Wraz ze specjalistami opracowujemy materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów takie jak scenariusze lekcyjne, instrukcje obsługi i inne. 

Jesteśmy szczególnie dumni ze współpracy z grupą Mistrzowie Robotyki, która pozwoliła nam na stworzenie pierwszego kompletnego podręcznika do nauki programowania dla szkół publicznych dla początkujących oraz średnio-zaawansowanych (dla robotów edukacyjnych Abilix).  Podręcznik obejmuje obszerny podręcznik dla nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla uczniów. Kurs jest częścią zestawów Aktywna Tablica 2021.

 

Program Aktywna Tablica:

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł netto (14 000 zł netto ze środków budżetu państwa i 3500 zł netto wkładu własnego organu prowadzącego) na zakup:

a) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

b) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

c) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

d) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,

e) specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych,wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Organom prowadzących specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na wsparcie finansowe może być udzielone na zakup: drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego, drukarek 3D.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowa edycja programu uwzględni w procesie wspierania szkół, również szkoły realizujące kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest realizowane w ramach kształcenia na odległość.

W ramach własnego wkładu finansowego katalog możliwych do zakupienia sprzętów, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętów, pomocy dydaktycznych czy narzędzi  wykorzystujących TIK (np. robotów edukacyjnych do nauki programowania), do 20 proc. wartości całego projektu.