• Zwroty i reklamacje

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy wypełnij formularz odstąpienia od umowy i w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki wyślij go do nas:
 • mailowo na adres info@solectric.pl lub
 • w formie papierowej na adres Solectric ul. Górczewska 216/11, 01-460 Warszawa

Oświadczenie może być również napisane odręcznie lub w mailu niekoniecznie z wykorzystaniem formularza. Aby przyspieszyć szybkość obsługi zgłoszenia ważne jest, aby zawierało ono następujące informacje:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży na www.Solectric.Sklep.pl następujących rzeczy:
…………………………………………….

 • Data zawarcia umowy/odbioru towaru[*]
 • Numer zamówienia.....................
 • Imię i nazwisko konsumenta.....................
 • Adres konsumenta.....................
 • Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data.....................

[*] Niepotrzebne skreślić.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z zamówieniem, w tym koszty związane z dostarczeniem zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
 • Zwrot zostanie wykonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.