• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje - Solectric

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

14 dniowy termin do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy:


Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której:


  • odebrano zamówienie

  • osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu,

  • otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane partiami.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy poinformuj nas (Solectric ul. Górczewska 216/11, 01-460 Warszawa) o swojej decyzji, przesyłając do nas jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie może być przekazane drogą mailową, wysłane pocztą lub przekazane w inny sposób w tym doręczone osobiście. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Formularz odstąpienia od umowy:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYAdresat: Solectric ul. Górczewska 216/11, 01-460 Warszawa


Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………….
– Data zawarcia umowy/odbioru towaru[*]
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta

– Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
[*] Niepotrzebne skreślić.Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z zamówieniem, w tym koszty związane z dostarczeniem zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.
Zwrot zostanie wykonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.