• Kategorie
  • Parametry
  • Aktywna tablica 2021

 

Aktywna Tablica 2021

Kolejna edycja programu aktywna tablica 2021 ruszyła!

Szkoły składają wnioski w terminie do dnia 15 maja 2021 r., a środki finansowe otrzymują do dnia 30 lipca 2021 r. Więcej informacji do pobrania tutaj.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł netto (14 000 zł netto ze środków budżetu państwa i 3500 zł netto wkładu własnego organu prowadzącego) na zakup:

a) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

b) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

c) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

d) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,

e) specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych,

wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Organom prowadzących specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na wsparcie finansowe może być udzielone na zakup: drukarek brajlowskich, drukarek druku wypukłego, drukarek 3D.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowa edycja programu uwzględni w procesie wspierania szkół, również szkoły realizujące kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest realizowane w ramach kształcenia na odległość.

W ramach własnego wkładu finansowego katalog możliwych do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakresowo, więc organ prowadzący szkołę będzie mieć możliwość zakupu dowolnie wybranych sprzętów, pomocy dydaktycznych czy narzędzi, wykorzystujących TIK do 20 proc. wartości całego projektu, np. roboty edukacyjne do nauki programowania.

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/oswiata/4658226,Aktywna-tablica-w-2020-r-wszystkie-srodki-na-zakup-laptopow.html

Ustawa w całości:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000140101.pdf

 

Dlaczego my?

Jako grupa Solectric od 2009 roku dostarczamy nowoczesne technologie dla edukacji na rynek niemiecki oraz polski. Nasz zespół wybiera najciekawsze i najbardziej wartościowe produkty z całego świata do Polsce, a nasi specjaliści edukacyjni przygotowują materiały edukacyjne np. scenariusze lekcyjne, instrukcje obsługi dla nauczycieli i uczniów oraz inne. 

Jesteśmy szczególnie dumni ze współpracy z grupą Mistrzowie Robotyki, która pozwoliła nam na stworzenie pierwszego kompletnego podręcznika do nauki programowania dla szkół publicznych dla początkujących oraz średnio-zaawansowanych dla robotów edukacyjnych Abilix.  

Kurs obejmuje prawie 1000 stron podręcznika dla nauczyciela oraz ponad 250 stron zeszyt ćwiczeń dla uczniów. Kurs jest częścią zestawów Aktywna Tablica 2021.

Do pobrania przykładowe scenariusze lekcji dla robotów edukacyjnych Abilix: podręcznik dla nauczyciela tutaj oraz zeszyt ćwiczeń ucznia tutaj.