Drony są urządzeniami, które z biegiem lat zyskują coraz więcej nowych zastosowań. Wykorzystywane są one między innymi przez służby ratownicze i mundurowe. 

Początki stosowania dronów w celach ratowniczych

Stany Zjednoczone oraz Kanada były pierwszymi na świecie krajami, które zaczęły wykorzystywać drony do celów ratowniczych. Tamtejsza policja stosuje bezzałogowe pojazdy latające wyposażone w kamery termowizyjne w czasie poszukiwań ofiar wypadków samochodowych mających miejsce na terenach zalesionych lub takich, w czasie których do czynienia mamy z sytuacją, w której auta uczestniczące w zdarzeniu wypadły z drogi. Termowizja pozwala na szybką identyfikację ofiary, dotarcie do niej i udzielenie jej niezbędnej pomocy medycznej.

Bezzałogowe statki powietrzne w pracy GOPR — owców

W naszym kraju drony w celach ratowniczych jako pierwsze były wykorzystywane przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kilka lat temu powstał specjalny program, w ramach którego poszczególne jednostki otrzymały bezzałogowe statki latające, które zostały włączone do systemu planowania i kontrolowania przebiegu akcji ratowniczych. W przeszłości GOPR korzystał wyłącznie ze śmigłowców ratowniczych. Te jednak nie były w stanie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, a każda akcja z ich udziałem była bardzo kosztowna. Podczas codziennej pracy, GOPR wykorzystuje drony do szybkiego skanowania dużych obszarów, co pozwala na skrócenie czasu trwania akcji ratunkowej oraz sprawne odnalezienie osoby zaginionej.

Drony w służbie ratowników wodnych

Drony wykorzystywane są w Polsce także przez ratowników wodnych. Znajdują one zastosowanie w sytuacji, w której dana osoba znacząco oddali się od brzegu. Bezzałogowy statek powietrzny wznosi się wówczas na znaczną wysokość i w krótkim czasie odnajduje człowieka potrzebującego pomocy. Sprawia to, że ratownicy są w stanie dotrzeć do niego w przeciągu zaledwie kilku minut.

Warto wspomnieć tutaj o pilotażowym projekcie, jaki spółka Pelixar zajmująca się produkcją dronów, autorskich komponentów oraz dedykowanych rozwiązań nawiązała w grudniu tego roku z Portem Gdańsk. Zakłada on pierwsze na świecie testowe wdrożenie pełnego systemu dronowego w infrastrukturę krytyczną portu morskiego. Celem projektu jest monitoring bezpieczeństwa oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. System ma pozwolić na automatyczne przeprowadzanie misji monitoringu oraz starty i lądowania z opcją hangaru dronowego. Osoba nadzorująca lot, w dowolnym momencie będzie mogła przejąć nad nim kontrolę w celu weryfikacji potencjalnych zagrożeń i wznowić kontynuację automatycznej misji. Projekt ma na celu przetestować funkcjonowanie systemu w warunkach operacyjnych oraz zweryfikować uprzednio zdefiniowane możliwe scenariusze zdarzeń. Dzięki temu możliwe stanie się opracowanie procedur i standardów dla wykonywania bezzałogowych operacji lotniczych na terenie portów morskich. System będzie w stanie zwiększyć sprawność funkcjonowania oraz bezpieczeństwo portu morskiego przez monitoring oraz wczesne wykrywanie zagrożeń. Realizować będzie on zadania, takie jak: monitoring bezpieczeństwa, weryfikacja zgłoszeń alarmów oraz składów materiałów niebezpiecznych i obserwacja zdarzeń kryzysowych. Modułowa konstrukcja drona umożliwia jego modyfikację przez wymianę wyposażenia funkcjonalnego, pozwalając na dopasowanie go do rodzaju zadań, jakie mają zostać zrealizowane w danym momencie. Bezzałogowy statek powietrzny będzie w stanie realizować operacje lotnicze, takie jak monitoring środowiskowy oraz wsparcie operacyjne w przypadku skażenia środowiska oraz podczas operacji poszukiwawczych i ratowniczych odbywających się w obrębie portu. Szybkie rozpoznanie i reakcja na zagrożenie oraz możliwość dotarcia przez dron do trudno dostępnych miejsc przekładać będzie się na wzrost bezpieczeństwa oraz znaczącą oszczędność zasobów ze względu na brak konieczności budowy dodatkowej infrastruktury. Jest to projekt innowacyjny na skalę światową, którym interesują się między innymi porty w Rotterdamie i Hamburgu.