Jeszcze do niedawna tradycyjne inspekcje różnego rodzaju infrastruktur przemysłowych czy budowlanych były niezwykle czasochłonne oraz kosztowne. Wymagały one angażowania dużej liczby osób i narażania ich na niebezpieczeństwo. Niekiedy do realizacji zadań tego typu niezbędne było wynajęcie helikoptera, śmigłowca czy samolotu, co wiązało się z ogromnymi kosztami. Dziś techniczne inspekcje coraz częściej wykonuje się z wykorzystaniem dronów. Bezzałogowe statki powietrzne są w stanie zastąpić zarówno pracowników wysokościowych, jak i drogie maszyny.

Inspekcje techniczne dronem - dla kogo?

Inspekcje techniczne z lotu ptaka przeprowadzane są obecnie między innymi przez elektrociepłownie, farmy wiatrowe, trakcje kolejowe, operatorów sieci przemysłowych oraz firmy działające w branżach, takich jak budownictwo drogowe, mostowe lub przemysłowe, rolnictwo, geodezja oraz leśnictwo. Zalet płynących z wykorzystania dronów do tego celu jest całe mnóstwo. Pozwalają one na skrócenie czasu operacji, wykonywanie precyzyjnych fotografii wskazanych obszarów oraz skompletowanie szczegółowej dokumentacji. Bezzałogowy statek powietrzny jest w stanie wystartować z dowolnego miejsca i zbliżyć się do trudno dostępnych dla tradycyjnych maszyn latających obiektów.

Inspekcje budowlane

Dron może szybko i bezpiecznie wykonywać zadania, które dotychczas powierzane były pracownikom wysokościowym. Tego typu inspekcje są znacznie tańsze od lotów helikopterów czy samolotów z rzeczoznawcą na pokładzie. Ich zaletą jest również większe bezpieczeństwo oraz krótszy czas realizacji. Loty z wykorzystaniem drona umożliwiają wykonanie dużego zbliżenia kamery do badanego obiektu, nawet z odległości kilku metrów czy centymetrów i sfilmowanie go w wysokiej rozdzielczości czy prześwietlenie przy pomocy kamery termowizyjnej. Inspekcje budowlane obejmować mogą między innymi kontrolę budynków, zbiorników, mostów, kominów przemysłowych, stanu nawierzchni dróg, inwestycji drogowych i kolejowych, dokumentowane postępów budowy w odstępach czasu czy opracowywanie map terenu.

Dron a nadzór nad autostradami i torowiskami 

Bezzałogowy statek powietrzny pozwala na uzyskanie bezpośredniego podglądu obrazu na żywo z ziemi, dzięki czemu możliwe staje się wykonanie precyzyjnego zdjęcia danego obszaru. Drony z wbudowanymi kamerami termowizyjnymi umożliwiają zbieranie różnego rodzaju danych niezbędnych do dokumentacji. Nie ma tutaj konieczności angażowania specjalistów, a taka inspekcja nie jest czasochłonna i nie wymaga ponoszenia wysokich kosztów.

Linie wysokiego napięcia - bezpieczne inspekcje dronem 

Tego typu inspekcje są procesem kosztowym, skomplikowanym i niebezpiecznym, nawet jeżeli są przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników. Dron może skuteczne ich zastąpić. Urządzenie to jest bowiem w stanie dokonywać pomiarów danego obiektu z niewielkiej odległości i pod różnymi kątami. Bezzałogowy statek powietrzny z zamontowanym czujnikiem może wykryć zarówno przerwanie przewodów energetycznych, jak i korozję materiału czy różnego rodzaju uszkodzenia, nawet te najmniejsze. Dodatkowo, wskazać może on na niebezpieczeństwo bliskości ze strony drzew oraz krzewów na linie przesyłowe, opracować ortofotomapę linii energetycznych czy dokonać pomiaru współrzędnych słupów.

Nadzór gazociągów i rurociągów z wykorzystaniem drona

Jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu gazociągów i rurociągów mogą narazić firmę na bardzo duże straty finansowe. Wykorzystywanie śmigłowców czy samolotów do monitorowania setek tysięcy rurociągów jest niezwykle kosztowne. Inspekcje przeprowadzane z użyciem dronów pozwalają na ich wygodne badanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym. Urządzenia te są w stanie w krótkim czasie zidentyfikować nawet najmniejsze uszkodzenia czy nieszczelności. Bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamerę termowizyjną pozwalają także zlokalizować wszelkiego rodzaju wycieki. Jako że transmisja obrazu do operatora odbywa się tutaj w czasie rzeczywistym, możliwe staje się dokonywanie szczegółowego monitoringu w czasie lotu.