Z roku na rok do czynienia mamy z coraz to nowszymi rozwiązaniami mającymi na celu usprawnienie poszczególnych procesów produkcji rolnej. Znajdują one zastosowanie w szczególności w przypadku gospodarstw o dużym obszarze, których szczegółowy monitoring jest bardzo czaso — i pracochłonny oraz kosztowny. Z pomocą przychodzą tutaj profesjonalne, precyzyjne drony będące w stanie ocenić między innymi stan upraw oraz zasobność gleby.

Osiągnięcie możliwie jak największej wydajności przy jednoczesnych zoptymalizowanych nakładach roboczych i finansowych wymaga zindywidualizowanego podejścia do prowadzonej działalności rolniczej. Im więcej wiadomo na temat tego, co w danym momencie dzieje się na polu czy w sadzie, tym lepiej przygotować można się na zastosowanie odpowiednich zabiegów i uruchomienie niezbędnych środków. Co za tym idzie, przedsiębiorstwa z branży rolniczej coraz większą uwagę przykładają do rozwoju systemów pozwalających na zbieranie oraz analizę danych. Wymaga to wykorzystania nowych technologii oraz urządzeń pozwalających na nieinwazyjne i szczegółowe badanie upraw.

Monitoring upraw przy użyciu dronów

W ostatnich latach wyraźne da się zaobserwować wzrost zapotrzebowania na monitorowanie upraw z wykorzystaniem dronów. Trudno się temu dziwić — urządzenia te są w stanie pozyskiwać niezbędne dane w sposób niezwykle precyzyjny. Co więcej, są proste w obsłudze, posiadają specjalne funkcje bezpieczeństwa, sprawdzają się w niemalże każdych warunkach pogodowych, są lekkie, a koszt przelotu z ich użyciem — niski. Zamontowane na bezzałogowych statkach powietrznych kamery oraz aparaty fotograficzne pozwalają rolnikom na zdalne monitorowanie stanu upraw oraz bieżące reagowanie na niepokojące zjawiska, takie jak zalanie czy pożar. W rolnictwie, loty dronów odbywają się na niskim pułapie i są sterowane z wykorzystaniem techniki dokładnego satelitarnego pozycjonowania. Sensory fotooptyczne zamontowane na specjalnych platformach zbierają niezbędne informacje na temat danego terenu i tworzą na ich podstawie dokładne mapy.

Kamery multispektralne w służbie rolnictwa

Zbieranie danych przez drony opiera się przeważnie o wykorzystanie multispektralnych kamer. W najbliższej przyszłości, do tego celu mają być używane również lasery. Opracowanie danych odbywa się w oparciu o analizę pojedynczych fotografii lub ich grup, przy udziale dedykowanych programów komputerowych. Analiza multispektralna światła odbitego z pozyskanych obrazów umożliwia wyodrębnienie poszczególnych cech roślin, takich jak wybarwienie, dojrzałość, rodzaj, orientacja oraz masa liści, układ łanu, morfologia, taksonomia, deficyt wody i składników pokarmowych czy występowanie agrofagów. Pozwala ona również zbadać zawartość wody w glebie, jej skład oraz zawartość substancji mineralnych i organicznych, a także frakcję oraz właściwości powierzchni. Zdjęcia plantacji, pól oraz lasów, które zostały wykonane przy pomocy kamer wielospektralnych, w paśmie czerwieni oraz podczerwieni umożliwiają wyznaczenie znormalizowanego wskaźnika wegetacji NDVI, na bazie którego dokonać można oceny stanu roślin na fotomapach danego terenu. Wspomniany wskaźnik prezentuje obszary o słabej oraz intensywnej wegetacji i aktualną kondycję roślinności. Precyzyjna analiza danych pozwala także ocenić poziom nawodnienia i nawożenia upraw.

Trójwymiarowe mapy upraw - wykorzystaj drony

Drony w rolnictwie mogą być także wykorzystywane do tworzenia trójwymiarowych map upraw umożliwiających dokonanie pomiaru powierzchni zasiewów i diagnozę intensywności wzrostu roślin przez pomiar ich wysokości, biorąc pod uwagę wysokość gruntu, na którym rosną. Dane zebrane przez bezzałogowe statki powietrzne ułatwiają rolnikom przeprowadzanie zabiegów polowych, takich jak chociażby opryski. Z powodzeniem można używać ich także do odstraszania zwierząt niszczących uprawy. Do tego celu stosuje się drony wyposażone w sygnalizację wizualną lub dźwiękową. Jeżeli szkody zostały już wyrządzone, zrobione przez dron zdjęcia mogą posłużyć jako dokumentacja w procesie ubiegania się o odszkodowanie.