KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

NOWY SPRZĘT DLA POLICJANTÓW GARNIZONU STOŁECZNEGO

Drony dla Policji

O 35 nowych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych oraz 18 bezzałogowych statków powietrznych została wzbogacona flota Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Transportu KSP oraz komend powiatowych stołecznego garnizonu.

Przekazany sprzęt został zakupiony w 
ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Udział w wydarzeniu wzięli: Sekretarz Stanu w MFiPR Waldemar Buda, I Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń oraz przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak i
kadra kierownicza stołecznej komendy.

Kluczyki do 35 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych symbolicznie wręczyli funkcjonariuszom minister Waldemar Buda, nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz insp. Krzysztof Smela. Nowoczesne pojazdy będą wspierać
policjantów w działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w obsłudze zdarzeń drogowych. Otrzymany sprzęt poświęcił ks. Józef Jachimczak, a także 9 bezzałogowych statków powietrznych marki DJI.

Drony dla Policji


Jednostki powiatowe stołecznej Policji (w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie, Wołominie, Mińsku Mazowieckim,
Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim oraz powiecie Warszawskim Zachodnim) otrzymały również 9
dronów oraz 9 pojazdów APRD, natomiast 2 holowniki specjalistyczne (marki Iveco i Mercedes) zostały przekazane do
Wydziału Transportu KSP. Pojazdy spełniają normę emisji spalin EURO 6.

Przekazany sprzęt będzie wykorzystywany przez stołecznych policjantów tak, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz maksymalnie skrócić czas reakcji na zdarzenie. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także szybka i skuteczna reakcja na zdarzenie są dla nas priorytetowe. Dlatego też ważnym i istotnym elementem będzie wykorzystywanie w codziennej służbie tak wspaniałego i nowoczesnego sprzętu.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że nowoczesny sprzęt, który otrzymali
stołeczni policjanci będzie służył przede wszystkim ludziom:
- zawsze podkreślam, że pracodawcą każdego policjanta
nie jest kierownik, naczelnik, komendant, ale polski obywatel, który odprowadza podatki i ma prawo za to czuć się
bezpiecznie. A obowiązkiem państwa polskiego jest, by ci, którzy służą obywatelom byli wyposażeni w nowoczesny
sprzęt.
Zakup sprzętu, jakim będą dysponować policjanci ruchu drogowego przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na
drogach oraz zapewni funkcjonariuszom godne warunki do wykonywania powierzonych zadań służbowych. Policjanci
będą mogli za pomocą bezzałogowych statków powietrznych nadzorować zachowania uczestników ruchu drogowego z
powietrza, a także wykorzystywać je do zabezpieczenia miejsc, w których zaistniały zdarzenia drogowe.

Tekst: st. sierż. Gabriela Putyra, Ewelina Kucharska
Foto: M Szałajski
Film: nadkom. J. Florczak
Prezentacja nowych radiowozów w czasie przekazania nowego sprzętu dla policjantów garnizonu stołecznego.