Niedawno pojawiła się aktualizacja oprogramowania dla drona Phantom 4 RTK. Data wydania: 21.07.2020

Poniżej więcej informacji o tym co zostało dodane oraz poprawione.

Przypominamy o specjalnej ofercie:

DJI Phantom 4 RTK + Roczny Dostęp do sieci SmartNet RTK/RTN Leica Gratis!

 

Data wydania: 21.07.2020

Wersja oprogramowania: v02.02.0503

Oprogramowanie kontrolera: Kontroler Phantom 4 RTK: v02.02.0505

Kontroler Phantom 4 RTK (SDK): v02.02.0503

Oprogramowanie stacji mobilnej D-RTK 2: v02.02.0505

Aplikacja DJI GS RTK: v2.1.9-GSP

DJI Assistant 2 dla Phantom: v2.0.10

DJI Assistant 2 dla MG: v2.0.18

Co nowego?

 Dodano typ operacji Lot liniowy (regulowana wysokość), który służy do pomiarów i zmiany wysokości.

 Dodano typ operacji „Ukośna trasa lotu”, który służy do operacji na terenach o nachyleniu.

 Dodano tryb „Zachowaj dokładność pozycjonowania”. Ten tryb utrzymuje drona w statusie RTK FIX przez okres 10 minut po odłączeniu RTK. W tym trybie dokładność pozycjonowania drona będzie stopniowo zmniejszać. Pamiętaj, aby latać ostrożnie.

 Dodano funkcję nagrywania współrzędnych wejściowych D-RTK 2 w aplikacji DJI GS RTK.

 Dodano obsługę następujących języków w DJI GS RTK: niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

 Optymalizacja wysokości w ustawieniach parametrów pracy jest teraz domyślnie włączona.

 Zoptymalizowana ochrona gimbala podczas samokontroli samolotu po włączeniu.

 Naprawiono problem polegający na tym, że nieprawidłowe powiadamianie o danych KML poza zakresem podczas importowania obu DSM oraz pliki KML do planowania operacji w trybie Terrain Awareness.Uwagi:

 Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można zmienić wersji drona do wersji 02.02.0011 lub niższej.

 Po zaktualizowaniu kontrolera Phantom 4 RTK do tej wersji oprogramowania, może być używany tylko z dronami Phantom 4 RTK.

 Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe drona, pilota i stacji mobilnej D-RTK 2 jest aktualne. W przeciwnym razie nie będą współpracować.

 Używanie tego oprogramowania z wersją DJI Terra starszą niż 1.2.0. nie jest zalecane, ponieważ niektóre funkcje nie będzie działać poprawnie