W dniu dzisiejszym pojawiła się aktualizacja oprogramowania dla drona DJI P4 Multispectral.

 

Data: 2020.04.27

Oprogramowanie drona: v00.00.0135

Oprogramowanie kontrolera: v00.00.0135

DJI GS Pro App: v2.0.11

DJI Assistant 2 For Phantom: v2.0.8

DJI Terra: v2.2.0

 

Co nowego?

  • Dodano obsługę A-GPS (Assisted-GPS) *, aby poprawić szybkość pozycjonowania i stabilność GPS. (Wymagany jest dostęp do Internetu).

 

  • Naprawiono rzadki problem, w którym współrzędne GPS zdjęć były zerowe.

 

  • Naprawiono rzadki problem blokowania silników, gdy dron był podłączany do stacji mobilnej D-RTK 2.

 

  • Naprawiono brak powiadomień w aplikacji podczas przełączania przełącznika trybu lotu do przodu i do tyłu, aby rozpocząć proces kalibracji kompasu.

* Wymagane jest oprogramowanie DJI GS Pro w wersji 2.0.11 lub nowszej. Zwróć uwagę na aktualizacje wersji DJI GS Pro.

Jak wykonać aktualizację ?

Dron P4 Multispectral

Wykorzystaj oprogramowanie DJI Assistant 2 do aktualizacji

Oprogramowanie kontroler

Oprogramowanie stacja mobilna D-RTK 2

GS PRO APP

Aktualizacja aplikacji

DJI TERRA

Pobierz tutaj https://www.dji.com/dji-terra/downloads

DJI Assistant 2 For P4M

Pobierz tutaj https://www.dji.com/p4-multispectral/downloads