O czym warto pamiętać decydując się na udział w przetargu dronowym? Poniżej prezentujemy garść wskazówek, które mogą się okazać niezwykle pomocne w przygotowaniach do takiego procesu.

Opis przedmiotu - czyli co poza samym dronem

Jeżeli chodzi o opis przedmiotu zamówienia, dotyczyć może on zakupu sprzętu lub usługi. W pierwszym przypadku obejmować powinien zarówno platformę latającą, jak i zestaw stosownych sensorów. Niezwykle ważną kwestią są tutaj parametry użytkowe platform latających gwarantujące operatorom elastyczność oraz komfort użytkowania drona, a także bezpieczeństwo pracy. Pozwoli to zredukować ewentualne przyszłe koszty eksploatacyjne, odszkodowawcze oraz serwisowe. Równocześnie, rozwiązania powinny być dopasowane do charakteru przyszłych działań w celu optymalizacji kosztu zakupu. Dzięki temu możliwe będzie zagwarantowanie niezbędnej elastyczności przy ewentualnej rozbudowie systemu.

Bardzo ważnym elementem opisu przedmiotu zamówienia są także wymagania jakościowe, w tym między innymi certyfikacyjne sprzętu, które powinny uwzględniać ewentualne zmiany legislacyjne. Najważniejsze jest, aby dany produkt spełniał określone parametry jakościowe, pod względem dokładności i rozdzielczości, pozwalające na dalsze jego przetwarzanie i wykorzystywanie w świetle obowiązujących przepisów.

By zagwarantować najwyższą jakość produktu finalnego, należy wymagać od dostawcy przestrzegania stosownych parametrów produktu, w tym jego wykonania. W przeciwnym wypadku, ich jakość końcowa może ulec obniżeniu.

Zastosowanie drona - określ przed przetargiem na zakup

Co jeszcze warto wiedzieć, chcąc osiągnąć sukces w przetargach dronowych? W pierwszej kolejności należy zastanowić się, do czego jest nam potrzebne takie urządzenie i co można zyskać korzystając z niego. Równie istotną kwestią jest dobór odpowiednich parametrów sprzętu lub usługi dronowej. Od tego zależeć będzie, czy dana inwestycja zaspokoi potrzeby informacyjne. Niezbędne będzie tutaj także wskazanie osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad zamówieniem, wykorzystaniem oraz dystrybucją pozyskiwanych danych i której zostanie powierzona opieka nad sprzętem. Bardzo ważne jest tutaj zagwarantowanie jej dostępu do specjalistycznych szkoleń. Pozwoli to na odpowiednie wykorzystanie sprzętu i pozyskanych przy pomocy drona danych. Osoba ta przestrzegać będzie przed forsowaniem w przebiegu przetargu niemożliwych do zrealizowania zapisów lub takich, które narażałyby strony postępowania na niepotrzebne ryzyko. Pamiętać należy również o zweryfikowaniu kluczowych parametrów systemu w czasie przeprowadzanych w terenie testów. Mowa tutaj między innymi o czasie lotu, lotach odbywających się w trybie automatycznym czy odporności na szkodliwe działanie wilgoci. Konstruując zamówienie, uwzględnić należy cykl życia systemu. Pamiętać powinno się tu o tym, że koszty utrzymania oraz rozwoju systemu są porównywalne z kosztami jego wykonania oraz odbioru. Niemniej istotne są usługi szkoleń, serwisu oraz konserwacji. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia, uwzględnić należy w nim wymagania jakościowe. Konieczne będzie tu ich zmierzenie oraz kontrolowanie jakości w toku realizacji zamówienia. Dobrym rozwiązaniem jest premiowanie ofert firm posiadających doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówień. Do złożenia oferty dopuszczać powinno się także przedsiębiorstwa działające krótko, lecz innowacyjnie. Ważne jest tutaj doświadczenie w projektach zarówno rynkowych, jak i badawczych czy akademickich. Wymagać należy, by w zespole realizacyjnym znalazły się osoby posiadające kompetencje adekwatne do powierzonych im zadań. Mogą być to zarówno operatorzy dronów, jak i geodeci, specjaliści od ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej oraz leśnej, informatycy czy analitycy informacji obrazowej. Konieczna jest tutaj weryfikacja ich obecności w czasie realizacji poszczególnych prac oraz odpowiedzialność za zlecone zadania. Następna istotna kwestia to zabezpieczenie bezpieczeństwa obiegu pozyskiwanych podczas zlecenia danych. Na koniec, pamiętać należy o dopasowaniu systemu do indywidualnych potrzeb.