Drony odgrywają kluczową rolę w dziedzinie, jaką jest ochrona środowiska. Zastosowanie znajdują tutaj urządzenia wyposażone w specjalistyczne czujniki, oprogramowanie oraz sprzęt optyczny. Jakie możliwości stwarzają bezzałogowe statki powietrzne w działaniach na rzecz środowiska? Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych sposobów na wykorzystanie tych urządzeń.

Drony są w stanie między innymi skutecznie ograniczać ryzyka środowiskowe. Ich niewielkie rozmiary w połączeniu ze stosownym wyposażeniem pozwalają im z łatwością docierać do miejsc trudno dostępnych dla człowieka. W bardzo krótkim czasie mogą się one przemieszczać nad bardzo dużymi obszarami. Obniżając ich lot, możliwe staje się wykonanie precyzyjnego zdjęcia danego obszaru czy rośliny oraz dokonanie niezbędnych pomiarów. To wszystko sprawia, że bezzałogowe statki powietrzne mogą się okazać niezwykle przydatne, jeżeli chodzi o kontrolowanie zmian zachodzących w przyrodzie oraz nieodpowiedzialnych działań ludzkich zagrażających środowisku.

Drony a kontrola nad jakością powietrza 

Drony wykorzystywane są między innymi w walce ze smogiem, badając jakość powietrza w obszarach miejskich. Od spodu posiadają one czujnik, który ma za zadanie wykrywać poziom zanieczyszczeń emitowanych przez kominy. Dodatkowo, urządzenia mogą zostać rozbudowane o sensory wykrywające substancje, z jakimi mamy do czynienia podczas spalania niewłaściwego rodzaju paliwa. Bezzałogowy statek powietrzny jest w stanie zarejestrować nad którym budynkiem czy obszarem unosi się podejrzany dym, zebrać próbkę i dokonać jej analizy. Następnie wyniki są przesyłane do analizy przez mobilną jednostkę zewnętrzną. Przekroczony poziom tlenku węgla, metanu, chlorowodoru, amoniaku czy siarkowodoru stanowią ważną informację dla służb miejskich na temat tego, że w danym domu spalane są odpady niedozwolone, takie jak plastikowe butelki, styropian czy elementy wykonane z PCV. Dodatkowo, specjalny dron antysmogowy wyposażony w czujnik może stworzyć mapę smogową prezentującą obszary najbardziej zanieczyszczone. 

Kontrola składowisk odpadów bezzałogowym statkiem powietrznym

Kolejny ze sposobów na wykorzystanie drona w służbie ochrony środowiska to wyszukiwanie lotnych związków. Pozwala to na efektywne monitorowanie legalnych, lecz źle zarządzanych lub nielegalnych składowisk odpadów. Bezzałogowe statki powietrzne z zestawem czujników i kamerą termowizyjną są w stanie nie tylko zlokalizować źródło odoru, lecz również określić poziom oraz liczbę deodorantów, znaleźć wycieki niebezpiecznych dla środowiska substancji i wskazać obszar zagrożony pożarem (urządzenie bazuje tutaj na różnicy temperatur; wysypiska śmieci są bowiem terenami wysoce narażonymi na samozapłon odpadów).

Drony - monitoring zwierząt i zmian w przyrodzie 

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach związanych z ochroną środowiska wiązać może się jednak nie tylko z kontrolą. Urządzenia tego typu rozbudować można bowiem o specjalną kamerę pozwalającą na rejestrowanie promieniowania w paśmie podczerwieni termalnej. Dzięki temu możliwe staje się efektywne monitorowanie poszczególnych gatunków zwierząt, ich liczebności oraz kierunku, w jakim się przemieszczają. Drony pozwalają na bieżąco obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, które niekiedy nie sposób dostrzec gołym okiem. Dzięki temu można odpowiednio szybko zareagować i podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę danego terytorium w przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów.

Jak widać, drony odgrywają coraz istotniejszą rolę w ochronie środowiska. Umożliwiają one przeprowadzenie badań ekosystemu, dokonanie oceny kondycji zdrowotnej roślin oraz stworzenie mapy wskaźników ją opisujących, wskazanie stanu wysuszenia danego terenu lub roślinności, określenie jakości wody w rzece, wykonanie monitoringu zasięgu podtopień czy wygenerowanie precyzyjnej ortofotomapy.